Vanuit Wooncafe020, een huurdersorganisatie in Amsterdam

Afgelopen week naar een bijeenkomst in Pakhuis de Zwijger geweest over de Ontwikkelingsstrategie 2035. Verantwoordelijk wethouder is Van Dantzig. De planologen hebben een plan ontwikkeld en leggen dit nu in vijf sessies voor aan Amsterdammers.

Naast de werksessie in de Zwijger worden er een werksessie in Zuid Oost -16 mei en Noord en Nieuw West georganiseerd.

Vanuit Venserpolder heb ik De Zwijger gevraagd: Ik hoop dat er in de vraag “Hoe kan Amsterdam verantwoord verder groeien?” ook ruimte is voor de oorsprong, Het afbreken van sociale woningbouw, fysiek en sociaal, en vooral het over de horizon heen kijken. Ik ervaar dat steeds meer Amsterdam wordt afgebroken, zoals blijkt uit het privatiseren en het gentrificeren van Zuidoost.
Ik woon in een VvE project dat anti-duurzaamheid verbouwd heeft totdat er een duurzaamheidssubsidie kwam. Toen stonden ze vooraan om te cashen. Dat is veel geld uitgeven zodat men kan besparen. Geen goed onderhoud. Geen duurzame stadsverwarming, geen onderzoek naar voordelen van zonnepanelen, ook geen contact met de gemeente daarover. Wel nog even gauw veel geld uitgeven aan gasketels voordat men van het gas afgaat. Opportunisme als strategie die incrementeel lijkt. Het is een combinatie van politiek en privaat, zonder visie wat betreft de ecologische voetafdruk.
De duurzaamheidssubsidie volkshuisvesting lijkt gericht op privatiseren en gentrificeren. Dat is geen toeval. Ecologische duurzaamheid is heel wat anders dan economische duurzaamheid.
Wat betreft volksgezondheid was (is) er vooruitgang, de negatieve elementen zijn geamoveerd en geëxporteerd, de kosten waren voor de gemeenschap die de dubbele prijs betaalde voor huizen met tuintjes. Dat is wel duurzaam, maar ook heel duur.

En waar zijn die mensen gebleven? Kon dat niet op een andere manier?

Volgens de wet

Bij de juridische dienst eisten dames van Venserpolder, Amsterdam Zuidoost, dat zij met respect zouden worden behandeld. Zij hielden zich aan de wet, dat was hun taak. Dat doet me denken aan de politieman die vlugschriften vond in de stapel oud-papier om de groente in te pakken bij de groenteman, januari 1942. Die hield zich ook aan de wet toen hij mijn naamgenot, mijn oom, Jo Horeman, ging arresteren. Acht maanden later was hij in Dachau bevrijd van het aardse leven.

De politieman, hij hield zich aan de wet. Dat gold voor velen in de geschiedenis die nu veroordeeld worden. Nu is het te laat. Het leed is al geschied. Leed dat nu geschiedt volgens de wet wordt door ambtenaren uitgevoerd, volgens de wet. Amsterdam is vrijgemaakt van dwangarbeid volgens de P’wet. Maar de structuur is er nog steeds en wordt nog steeds gebruikt, volgens de wet.

Voor sommige acties krijg je zelfs een speldje. Maar niet het minimumloon, niet voor mensen uitgesloten van de arbeidsmarkt en voor mensen die iets doen voor de wijk, voor de buurt, voor de lokale gemeenschap. Dat werk is niets waard. Behalve als het gedaan wordt door officieel erkende mensen, belast met uitvoering volgens de wet.

Respect? Alles wat de ambtenaren versturen doen ze in overleg met hun team en goedkeuring van hun manager. Het is een product van de gemeente naar een burger. Als je openheid daarover als disrespect ziet, dan verwar je je persoon met je functie. Dat is zorgelijk. Maar ook, respect is iets dat je verdient.

Stel, je bent docent economie en je vertelt je leerlingen niet wat ze moeten leren maar wat jij als docent belangrijk vindt. Geheid dat je problemen krijgt. Wat je doet is de officiële leer overdragen en zo af en toe wat vraagtekens toevoegen vanuit je eigen inzichten. Daarmee hoop je de schade te beperken die ontstaat door een te eenzijdige officiële leer. De schade is nu officieel zichtbaar en waarschijnlijk zullen veel oud leerlingen terecht hun economie docent verwijten maken. Het zij zo.

Er is een gesprek met de Juridische dienst van de gemeente Amsterdam geweest. Er komt een vervolg. Er gebeurt veel in Amsterdam. Er is veel om over te praten. Morgenavond al, in het gesprekscentrum van Pakhuis De Zwijger in Zuidoost, over wat ik nog steeds zie als volkshuisvesting.

Later komen we terug op bewonerscommunicatie en BurgerBeraad in Venserpolder.

Er is nu een overleg gaande met betrokken bewoners over adviezen naar aanleiding van het gesprek met de juridische dienst. Tot gauw.

Event blok 9 en 10 – 20 juli 2022

Woensdag 20 juli is in de binnentuin van blok 9 een kunstwerk officieel geopend. Het betreft een muurschildering op de achterkant van het winkelblok. Bij dit event wat ook het Wijk Actie Team aanwezig met informatie wat zij voor de buurt doen en kunnen betekenen. Ook Eigen Haard was met een aantal mensen aanwezig voor informatie en contact met haar bewoners. Stichting !WOON was er met informatie over energie besparen, de energiecoach en een VR game. Bewoners kunnen gratis van de diensten van een energiecoach gebruik maken. Aanmelden kan nog steeds via www.wooninfo.nl/energiecoach.

Natuurlijk waren er ook hapjes en schaafijs veel gezelligheid en een goede sfeer. Na de zomer worden bewoners nogmaals benaderd voor kleine energiebesparende maatregelen. Zodat we met een gerust hart de winter in kunnen.