Bijeenkomst actieve bewoners aardgastransitie

op 12 januari 2021 is een groep bewoners bij elkaar gekomen om samen te spreken over het aardgasvrij worden van de wijk Venserpolder. Waar meer mensen rond dit thema bij elkaar zijn, verschillen ook de meningen. Het samenwerken aan dit project is wel door iedereen ondersteund.

Na een korte inleiding op het thema aardgasvrij door !WOON (zie presentatie) is er gekeken hoe deze samenwerking vorm kan krijgen.

Besturen van alle VvE’s zullen worden benaderd om mee te doen in de werkgroep. Bewonerscommissies zullen worden benaderd om zich te verenigen, zodat ook de belangen van huurders worden gewaarborgd.

De werkgroep gaat regelmatig bijeenkomen en gaat onderzoeken welke mogelijkheden er voor Venserpolder zijn, wil realistische alternatieven verder (laten) onderzoeken en concrete voorstellen doen aan hun VvE’s.

Er wordt gekeken naar één oplossing voor de hele wijk. Als dat niet mogelijk blijkt, dan naar oplossingen die complex gericht zijn.

Bij de plannen wordt gekeken naar de Trias Energetica, waarbij de drie onderdelen:

  1. besparen door isoleren en slim gebruik
  2. gebruiken van schone energie en zelf opwekken (zonnepanelen)
  3. fossiele brandstoffen zoveel mogelijk beperken en op termijn vervangen door schone energie

Wij houden u op de hoogte van de volgende stappen.

Vraag gratis bespaaradvies van de Energiecoach

Een gratis bezoek van een energiecoach kan u een paar tientjes tot honderden euro’s per jaar schelen. De coach kijkt met u naar het energieverbruik in uw woning. U krijgt een bespaarrapport en kunt kiezen uit handige bespaarproducten zoals ledlampen, radiatorfolie, tochtband of een waterbesparende douchekop. Gemeente Amsterdam betaalt de bespaarproducten en het bezoek, voor u is het geheel gratis. Het bezoek is eenmalig en vrijblijvend. Onze energiecoaches zijn vrijwilligers, getraind en begeleid door !WOON. 

Aanmelden: https://www.wooninfo.nl/vraagbaak/energie/energiecoach/

Aardgasvrij 2030

De gemeente Amsterdam wilt dat Venserpolder binnen 10 jaar geheel aardgasvrij wordt. Er gaat in onze buurt de komende jaren veel veranderen. Als we niets doen, zijn het anderen die met een oplossing komen. Maar we kunnen ook zelf bedenken of meedenken hoe we onze buurt willen aanpassen aan de nieuwe omstandigheden. Dan kunnen we uitgaan van wat wij belangrijk vinden en wat er mogelijk is in onze buurt. Wil jij energie besparen of je mening laten horen over het warmtenet, heb je een duurzaam initiatief waar je hulp bij nodig hebt, neem dan contact op. Er is ook een werkgroep voor een sociale energietransitie waar je je bij kunt aansluiten. Samen staan we sterker.

Voor meer informatie:
Amsterdam aardgasvrij
Facebook pagina Duurzaam Venserpolder
Stichting CoForce

Hartelijke groet,

Laura, Energiecommissaris van postcode 1102 en sociale huurder bij de Alliantie .