Event blok 9 en 10 – 20 juli 2022

Woensdag 20 juli is in de binnentuin van blok 9 een kunstwerk officieel geopend. Het betreft een muurschildering op de achterkant van het winkelblok. Bij dit event wat ook het Wijk Actie Team aanwezig met informatie wat zij voor de buurt doen en kunnen betekenen. Ook Eigen Haard was met een aantal mensen aanwezig voor informatie en contact met haar bewoners. Stichting !WOON was er met informatie over energie besparen, de energiecoach en een VR game. Bewoners kunnen gratis van de diensten van een energiecoach gebruik maken. Aanmelden kan nog steeds via www.wooninfo.nl/energiecoach.

Natuurlijk waren er ook hapjes en schaafijs veel gezelligheid en een goede sfeer. Na de zomer worden bewoners nogmaals benaderd voor kleine energiebesparende maatregelen. Zodat we met een gerust hart de winter in kunnen.

Tuinieren in ‘De Proeftuin’

Er is een bericht binnengekomen over het belang van tuinieren. Hieronder worden delen weergegeven. als je het hele bericht wilt onvangen, stuur me een e-mail en je krijgt het.

Beste bewoners Venserpolder,

Op 24 maart was de drukbezochte startconferentie [4] van Proeftuin Buurtplatformrecht in A-Lab. Inmiddels zijn we ruim 2 maanden verder.
Wat is er sindsdien gebeurd? Tijd voor een update!

Tijdens de maandelijkse meetups praten we elkaar in informele sfeer bij en delen we voorbeelden uit de praktijk. De eerste bijeenkomst was bij de Sierpleinbuurt, de tweede bij Platform Van Deyssel, daarna bij Platform Schinkelkwartier en vervolgens bij Community Land Trust.

Het is duidelijk dat iedereen veel energie op het buurtplatformrecht heeft zitten en graag serieuze gesprekspartner wordt van gemeente en andere overlegorganen. Dat het niet in 1 dag gaat, was ons al duidelijk.

We zitten inbewoners Venserpolder een fase van doorzetten en aanpakken:

we zijn niet voor niets pioniers. Ondanks dat we onze frustraties met elkaar uiten over bestaande ‘democratische’ processen, zijn er ook voorzichtige successen te melden. We kwamen aan tafel met de juiste mensen Sylvia van Red Amsterdam Noord had recent een positieve ervaring als buurtplatform. De gemeente kondigde begin maart een acute kap van 86 bomen aan op de IJdoornlaan vanwege verkeersveiligheid en verbreden van een fietspad. Maar daar waren de bewoners het niet mee eens. Er waren immers al meer dan 2500 bomen gekapt vanwege nieuwbouw en herplanten ho maar. Op 8 maart startte een bewoner StoppenKappenGroenNoord.
“Doordat we zichtbaar zijn geworden als platform, hebben we directere lijnen en kwamen we aan tafel met de juiste mensen en beslissers.”_ Een week later werd een inspraakavond georganiseerd waar mensen ook online hun stem konden laten horen. Allerlei bewoners en andere stakeholders zoals afgevaardigden van het ziekenhuis gaven hieraan gehoor, _”de opkomst was ongekend hoog en inhoudelijk afgestemd”_. Als gevolg van de avond kwam er een heel nieuw ontwerp met inbreng van bewoners en andere stakeholders, waardoor geen kap nodig is en er zelfs extra bomen geplant zouden kunnen worden.

Al met al een resultaat waar Sylvia blij mee is, omdat zij als platform serieus genomen werden door de gemeente: “_Het blijft altijd een effort van heel veel verschillende mensen, power to the people!”_

De uitnodiging en het programma vind je op de site van het LSA:

BBV BewonersBeraad Venserpolder

De Flyer die we bij alle woningen in Venserpolder in de brievenbus hebben gedaan.

De eerste uitwerking van de Vraagstelling BurgerBeraad Venserpolder. Het bestaat uit 5 delen. Het vijfde deel is de financiering. Er is ook een zesde deel, de planning, die wordt relevant als het uitgevoerd gaat worden.

Neem me niet kwalijk dat burger en bewoner door elkaar gebruikt wordt. Als bewoners van de Venserpolder zijn we ook burgers in de Venserpolder.

Mocht je ook willen weten hoe de financiering gedacht wordt, we maken graag een afspraak.