Bijeenkomst buurtbudgetten 2

Bindelmeer College, 11 april 2022.

Gespreksleiding:

Mireille Westfa (commissielid IBO lokale organisaties)

Melissa Leter (commissielid IBO economie & ondernemen)

Doel bijeenkomst vandaag:

·        Code of Conduct

·        Opties Penvoerderschap

·        Verder borduren op de thema’s van de vorige bijeenkomst(4 april)

1)     Code of Conduct:

Na een rondgang langs de aanwezigen kwamen de volgende punten naar voren m.b.t. de gedragsregels gedurende de bijeenkomsten over het buurtbudget Venserpolder:

– elkaar laten uitpraten

– het visueel zien van de agenda punten

– timemanagement door de gespreksleiding

– formelere vergadering.

– notificatie per app nadat mail met notulen is verstuurd

– via de voorzitter praten

– elkaar niet onderbreken

– ruimte voor mededelingen

– terugblik vorige vergadering

– reactie op inhoud van hetgeen ervoor gezegd is, totdat dat onderwerp afgerond is. (dus niet ineens met iets nieuws komen terwijl het vorige nog niet afgesloten is).

-bij de les blijven, en focus op buurtbudget Venserpolder en niet op andere zaken

-respect voor gespreksleiding opbrengen

-focus op inhoud en niet op vorm(toon)

-communicatie m.b.t. buurtbudget niet alleen in het Nederlands maar ook in het Engels gezien een kwart van de bevolking van de wijk Engels als eerste taal heeft.

De bedoeling is om bovenstaande punten zoveel mogelijk mee te nemen voor de volgende bijeenkomsten mits dit praktisch gezien ook mogelijk en wenselijk is. Om die reden wordt tijdens de eerstvolgende bijeenkomst nog eens 10 minuten bij bovenstaande stilgestaan en kan er eventueel hierop aangevuld worden, dit verder verfijnen als groep en aangegeven worden welke keuzes hierin gemaakt zullen worden.

2)     Opties Penvoerderschap:

Diverse opties voorgelegd. Nog veel vragen over het penvoederschap. Doel is nu om in kaart te brengen wat nu precies de behoefte in de wijk is. Op basis van die behoefte wordt gezocht naar een penvoerder die aansluit op die behoefte. Volgende bijeenkomst wordt hier iets meer tijd voor uitgetrokken.

3)     Verder borduren op de thema’s van de vorige bijeenkomst(4 april)

Op 4 april is gebrainstormd over welke thema’s en daarbij behorende activiteiten er spelen in Venserpolder. Gedurende de bijeenkomst op 11 april ligt de focus meer op welke thema’s echt belangrijk zijn in de wijk. Er is om die reden gestemd over een top 6 aan thema’s. Doel is om de overige thema’s zoveel mogelijk te incorporeren binnen de 6 hoofdthema’s.

In volgorde van hoeveelheid stemmen zijn daaruit de volgende thema’s gekomen:

–        1) Buurtorganisatie

–        2) Veiligheid

–        3) Sociale cohesie

–        4) Educatie

–        5) Jongeren

–        6) Buurt-economie

Tijdens de volgende bijeenkomst zal er in groepjes dieper op de thema’s ingegaan worden en verder uitgewerkt worden.

De overige thema’s zijn te zien in de tabel van de vorige bijeenkomst (pagina 3 van dit document).

Dan nog wat andere praktische zaken die besproken zijn:

·        Volgende bijeenkomst liever na 19:00 zodat mensen voldoende de tijd hebben om na het werk of andere verplichtingen te eten naar de bijeenkomst te komen. Bijeenkomst op een vrijdag houden over ongeveer 2 weken.

·        Het aanmaken van een groepsapp

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *