Bijeenkomst buurtbudgetten 4

Bindelmeer College, 24 mei 2022

Gespreksleiding: Joyce Wildschut
Op de agenda:
-check in
-Penvoerderschap
-Flyer
-Planning
-Check out

Check in: Tijdens de Check in komt naar voren dat een groot gedeelte van de aanwezigen graag zou willen dat er minder vertragingen ontstaan in het proces. De vertragingen zouden ontstaan doordat een enkele bewoners steeds weer beginnen over de afwezigheid van sommige mensen wonend en/of werkend in de wijk. Hierbij wordt verteld dat net als de vorige keren, deze mensen wel zijn uitgenodigd maar steeds niet op de uitnodigen reageren en niet naar de bijeenkomsten toekomen. Ook wordt nogmaals benadrukt dat als zij dit willen zij natuurlijk altijd nog kunnen aansluiten maar dat deze huidige groep graag door wil gaan in de tussentijd.

Penvoerderschap: Er zijn diverse opties voor het de revue gepasseerd gedurende de afgelopen bijeenkomsten. Waaronder het zelf oprichten van een bewonersvereniging, global inclusion, FAES en de bussinesshub van Heesterveld. FAES geeft aan dat al vanaf het begin het niet de ambitie van de stichting is geweest om het penvoerderschap voor de buurtbudgetten op zich te nemen. Het IBO (Intern Buurt Overleg) heeft zich alleen beschikbaar gesteld om de gesprekken over het buurtbudget te faciliteren en de bewoners te ondersteunen in de totstandkoming van één buurtplan.Lilian van de bussinesshub Heesterveld (bij deze bijeenkomst niet aanwezig) had in een eerdere bijeenkomst aangegeven het penvoerderschap op zich te kunnen nemen mits de bewoners daar achter staan, maar moest er zelf nog even over nadenken en ondersteunde het idee dat de bewoners zelf een in de vorm van een rechtspersoon het penvoerderschap op zich zouden nemen. Coordinator IBO heeft een telefonisch gesprek gehad met Global Inclusion over het penvoerderschap. Dit zou zij terugleggen in de groep. De aanwezigen voelden er niet veel voor om met global inclusion in zee te gaan gezien zij eerder niet aangehaakt waren, maar hielden de optie open als het echt niet anders zou kunnen. Ondertussen hadden enkele bewoners verder nagedacht over het zelf opzetten van een vereniging. FAES is in het kader van het faciliteren hiervan nagegaan in hoeverre dat mogelijk zou zijn. FAES heeft aangegeven eventuele notariële kosten hiervoor wel te willen voorschieten zodat het proces vlotter verloopt, ook gezien de gecommuniceerde deadline van 1 juli. Over de vraag welke bewoners de trekkers zouden kunnen zijn voor een dergelijke vereniging kwam naar voren dat Alex en Melissa dit op zich zouden willen en kunnen nemen. Zij hebben aangegeven dit niet alleen te willen en kunnen doen, en gezien bewoners X eerder al eens had aangegeven onderdeel van de kascommissie te willen zijn is aan haar nadrukkelijk gevraagd onderdeel te zijn van het eventuele toekomstige bestuur van een dergelijke vereniging. Zij zou daar nog over nadenken. De gespreksleiding heeft toen gevraagd aan de groep of iedereen achter een vereniging van bewoners van kan staan als eventuele penvoerder. Eén persoon benadrukte dat de voorkeur toch lag bij global inclusion. De overige bewoners hadden een voorkeur voor een bewonersvereniging in het kader van versterken en het formaliseren van de huidige bewoners kracht. Toen is nogmaals voorgelegd of iemand ernstig bezwaar had tegen een dergelijke vereniging en die was er niet. Er was dus consensus bereikt. Bewoner X gaf aan dat de beheerder van t’Spinnewiel/Boeninhuis er toch nog iets over te zeggen had (ietsjes later tijdens de check in aangesloten, en aangegeven dat ook t’Spinnewiel/Boeninhuis niet de ambitie heeft penvoerder te zijn maar eventueel wel zou willen faciliteren in de uitvoering van het buurtplan). Deze gaf aan dat ze het niet meer wilde zeggen omdat er al consensus was bereikt, toen gaf de gespreksleiding aan dat er ruimte is om te zeggen wat er op het hart ligt. De beheerder gaf vervolgens aan dat ze een paar gezichten in de ruimte zag van FAES en dat ze de indruk kreeg dat FAES de leiding heeft m.b.t. buurtbudgetten. De gespreksleiding gaf aan dat FAES slechts de gesprekken faciliteert en eventueel kan ondersteunen in het maken van een buurtplan en dus geen penvoerder is. Dat het buurtbudget is gemaakt voor de bewoners en dat de bewoners dus zelf een plan opstellen met hun wensen en behoeften. Faes gaf ook aan dat de expertise over community based/leading management dat met name bij het IBO ligt voor het proces naar het maken van een buurtplan hier wordt ingezet maar dat de bewoners dus logischerwijs in de lead zijn. 

FAES/IBO gaat bij projectleiding democratisering na wat mogelijk is m.b.t. de financiering voor het opzetten van een bewonersvereniging. 

Flyer/Planning: de deadline voor inleveren buurtplan is verschoven naar 1 juli. Het ziet er naar uit dat 1 juli niet haalbaar zal zijn voor Vensperpolder. De flyer moet er nog uit en gezien de eerdere vertragingen over besluitvorming binnen de groep aanwezigen komt men er nu pas aan toe. Coordinator IBO zal aan projectleiding democratisering vragen wat er mogelijk is m.b.t. de deadline, wat er mogelijk is met de flyer, en wat er mogelijk is met het opzetten van de bewonersvereniging. Ook is de optie besproken een informatiemarkt te houden zodat buurtbewoners die niet perse een plan hebben maar wel willen helpen in de uitvoering van de plannen nog kunnen aansluiten. Nieuwe bijeenkomst wordt via de groepsapp afgestemd nadat antwoorden op bovenstaande vragen duidelijk zijn. Ondertussen wordt er een opzet gemaakt voor de flyer waarin de focus ligt op de 4 thema’s die in eerdere bijeenkomsten al prio naar voren kwamen, en waarin benadrukt wordt dat jongeren vanaf 12 al een plan mogen indienen, en dat de flyer zowel in het nederlands als in het engels zal worden vormgegeven. 

Check-out: Iedereen gaat tevreden weg op 1 persoon na. De persoon geeft aan teleurgesteld te zijn over het proces en voelt zich niet gehoord. Een aantal andere bewoners proberen nog de bewoner gerust te stellen en aan te geven dat we dit echt samen moeten doen.

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *