Bijeenkomst buurtbudgetten 3

Bindelmeer College, 29 april 2022.

Gespreksleiding:
Mireille Westfa (commissielid IBO lokale organisaties/communitybuilding)

Op de agenda: 
-Check in
-Thema’s
pauze
-Planning
-Penvoerderschap

Tijdens de Check in wordt duidelijk dat er veel mooie plannen zijn voor de wijk maar dat er ook nog veel onduidelijk is. Jammer genoeg kon Dirk de Jager deze keer niet aanwezig zijn. 

De aanwezigen zijn vervolgens in 4 groepen aan de slag gegaan met een reeks vragen die tot een solide plan moeten leiden.

Thema 1: Buurtorganisatie & Sociale cohesie

Betrokkenheid buurt is belangrijk. Daarbij VVE’s/ Corporaties en alle andere partijen die actief zijn betrekken. Dus ook de school en andere scholen. Belangrijk is om de hele wijk te betrekken en daarbinnen tot sterke zelforganisatie te komen. Bestaande structuren gebruiken, maar niet alleen kijken naar de zichtbare maar ook de onzichtbare structuren. 

Thema 2: Jongeren & Educatie

Een plek voor jongeren van 12 en ouder verschillende activiteiten plaatsvinden van sport to mindset, sprekers, saamhorigheid, veiligheid. Ondernemen. Passie talentontwikkeling financien gezondheid/mentale gezondheid. Hierbij jongeren, buurtbewoners en lokale organisaties betrekken. Van belang is het om in de samenwerking elkaar te gunnen. Als de jongeren de mogelijkheid krijgen om mee te doen aan organiseren kunnen zijn te gekke dingen doen en leren ze hiermee verantwoordelijkheid en betrokkenheid.Lessen over groen en het verbouwen van groente, fruit en bloemen en die tijdens de kookles gebruiken. 

Thema 3: Veiligheid

Wapenbezit tegengaan. Verlichten van verlate plekken. “Hang jeugd”/. Alcohol drugs op straat gebruik. Geen hart uit/in de buurt(winkelcentrum). Eigenaarschap/verantwoordelijkheid jongeren(stageplekken). Schoon en veilig. Zwerfafval zorgt voor ongelukken. Gesprekken aangaan. Camera toezicht. Beloning voor goed gedrag. Sociale credits (korting/zegels).

Thema 4:Buurteconomie

Ondernemersverenining. Werkplek/trainingscdentrum. Gemeente stadsdeel, economische zaken, UWV, gebiedsmakelaar wijk. 

Volgende keer uitgebreider ingaan op opties penvoederschap en de planning. Verschillende opties voor penvoerderschap maar hoe daar in een keus te maken nog lastig. Hoewel het IBO(als onderdeel van Stichtich FAES) de ambitie niet heeft het penvoerderschap op zich te nemen werd dit vanuit een aantal wel voorgesteld. Dit is afgewogen door de organisatie maar de ambitie is er echt niet. Om die reden moet er verder worden gekeken. Geopperd werd om zelf een een bewonersvereniging te beginnen. De vraag is gesteld om de volgende bijeenkomst bij de buurtrechter te laten plaatsvinden. De eerstvolgende bijeenkomst zal echter weer op het Bindelmeercollege plaatsvinden om dinsdag 24 mei om 19:15. Daarna kunnen de bewoners een keer bij de buurtrechter terecht.

2 antwoorden op “Bijeenkomst buurtbudgetten 3”

  1. Goededag ik mis die eenheid. Ieder op hun eigen Eiland. Als ook naar de website kijk is maar 1 contact persoon. Waar zijn de vertenwoordigers van de organisatie van Venserpolder. Ik kan zo niet samenwerken. Groetjes van Talita 06-22036336

    1. Je hebt gelijk, Talita, wat ontbreekt is samenwerking, ontmoeting, gedeelde ervaringen en een daaruitvolgend leerproces. Dat hoopten we te doorbreken door de communicatie tussen bewoners te gaan organiseren. De gemeente wil niet meedenken, noch meewerken, aan een georganiseerde communicatie.
      We hebben daar een rijke stinkerd voor nodig. Wie heeft er €5.000 beschikbaar waarmee we onze medebewoners gaan proberen te benaderen. Dat doen we vanuit vertrouwen, belonen naar werken en als het faalt gaat het geld terug naar de gever(s).
      Zonder middelen kun je dat niet realiseren. Geen utopie, geen controlestaat. Bewonersparticipatie vraagt om voorwaarden die in de huidige Venserpolder ontbreken, of zijn afgesloten. Communicatie Venserpolder zal zonder de gemeente moeten.

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *