Bijeenkomst actieve bewoners aardgastransitie

op 12 januari 2021 is een groep bewoners bij elkaar gekomen om samen te spreken over het aardgasvrij worden van de wijk Venserpolder. Waar meer mensen rond dit thema bij elkaar zijn, verschillen ook de meningen. Het samenwerken aan dit project is wel door iedereen ondersteund.

Na een korte inleiding op het thema aardgasvrij door !WOON (zie presentatie) is er gekeken hoe deze samenwerking vorm kan krijgen.

Besturen van alle VvE’s zullen worden benaderd om mee te doen in de werkgroep. Bewonerscommissies zullen worden benaderd om zich te verenigen, zodat ook de belangen van huurders worden gewaarborgd.

De werkgroep gaat regelmatig bijeenkomen en gaat onderzoeken welke mogelijkheden er voor Venserpolder zijn, wil realistische alternatieven verder (laten) onderzoeken en concrete voorstellen doen aan hun VvE’s.

Er wordt gekeken naar één oplossing voor de hele wijk. Als dat niet mogelijk blijkt, dan naar oplossingen die complex gericht zijn.

Bij de plannen wordt gekeken naar de Trias Energetica, waarbij de drie onderdelen:

  1. besparen door isoleren en slim gebruik
  2. gebruiken van schone energie en zelf opwekken (zonnepanelen)
  3. fossiele brandstoffen zoveel mogelijk beperken en op termijn vervangen door schone energie

Wij houden u op de hoogte van de volgende stappen.

De vrouwen van Venserpolder

In Amsterdam-Zuidoost legden bewoonsters in hun verlaten, gevaarlijke binnentuin moestuintjes aan. Tijdens het tuinieren gaan ze niet alleen hun eigen problemen te lijf, maar ook die van de buurt. In Venserpolder, een buurt in Amsterdam-Zuidoost, staat woonblok 10, gebouwd rondom een binnentuin. Jarenlang geldt die tuin vanwege criminele activiteiten als te gevaarlijk en ligt hij er verlaten bij. Tot de bewoonsters, veelal alleenstaande moeders, besluiten er moestuintjes aan te leggen. Meli, Talita, Gilma en Maureen kwamen voorheen zelden buiten en wisten nauwelijks van het bestaan van de ander. Nu ontmoeten ze elkaar in de tuin.

Deze uitzending van het programma 2Doc met de titel De vrouwen van Venserpolder werd uitgezonden op zaterdag 18 mei door de VPRO

Kijk de uitzending hier terug